موافقت با تمدید پروانه ایزو 17025

دوشنبه, دى 10, 1397 - 18:00

در دهمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیوندر تاریخ 1397/08/12 با تمدید پروانه ایزو 17025 این موسسه برای بار سوم موافقت شد.

برای مشاهده خبر کلیک کنید