تماس با آزمایشگاه

  • دفتر پذیرش و حسابداری (دریافت نمونه و ارسال پاسخ آزمون و امور حسابداری)

تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، کوچه اکبریان آذر، شماره 40 ، طبقه سوم. 

تلفن بخش پذیرش: 66431274 داخلی 1                  فکس: 66439915

تلفن بخش حسابداری: 66431274 داخلی 111          فکس: 66439915

دفتر پذیرش و حسابداری را در نقشه گوگل ببینید

 

  • آزمایشگاه

تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خیابان 67، خیابان فروردین 2، پلاک 5. 

تلفن: 9-44987008 (مدیر فنی بخش فیزیکوشیمی: داخلی 4، بخش میکروبیولوژی: داخلی 7،  مدیر داخلی: داخلی 2،  مدیر کیفیت: داخلی 8،  فکس: داخلی 3)

آزمایشگاه را در نقشه گوگل ببینید

 

لطفا پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را با بخش مدیریت کیفیت به شماره تلفن 44987008 داخلی 8 درمیان بگذارید.

 

پست الکترونیک: info@pbclab.com

 

 

فرایند پذیرش نمونه در موسسه پرتو بشاش:

  1. دریافت نمونه: دریافت نمونه در دو بخش دفتر پذیرش و آزمایشگاه انجام می شود. نمونه ها میبایست به همراه یک نامه شامل موارد درخواست آزمون باشد.
  2. تعیین قیمت و صدور پیش فاکتور: تعیین قیمت هر آزمون، بر اساس موارد ذکر شده در نامه همراه نمونه، در دفتر پذیرش و حسابداری انجام میشود و سپس پیش فاکتور برای مشتری ارسال میگردد. از آنجایی که فرایند انجام آزمون تنها پس از تسویه هزینه انجام آزمون انجام میپذیرد خواهشمندیم پس از تحویل نمونه از دریافت پیش فاکتور و تسویه مبلغ اطمینان یابید.
  3. ارسال فیش واریزی: با توجه به تعداد زیاد مشتریان و تشابه قیمت آزمون ها، تسویه آزمون در سیستم مالی آزمایشگاه تنها با دریافت فیش واریزی امکان پذیر است. لذا خواهشمندیم فیش تسویه را به دفتر پذیرش و حسابداری فکس نموده و تاییدیه دریافت نمایید.
  4. انجام آزمون: پس از دریافت فیش واریزی و انجام فرایند تسویه، نمونه وارد بخش فنی شده و مراحل انجام آزمون تا صدور جواب در بخش فنی انجام خواهد شد.
  5. صدور فاکتور: پس از انجام آزمون و صدور جواب، فاکتور توسط واحد حسابداری صادر خواهد شد.
  6. ثبت در گردش حساب: اطلاعات مربوط به فاکتور و فیش دریافتی مشتری توسط حسابداری کل در سیستم مالی موسسه ثبت خواهد شد.
  7. تحویل جواب به مشتری: جواب های آماده شده در بخش فنی جهت تحویل به مشتری به بخش پذیرش ارسال خواهند شد.